Web sayfamız üzerinden yapılan satışlarda, 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun” ve 29188 sayılı ve 27 Kasım 2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

İade edeceğiniz ürünlerin aşağıdaki şartlara uygun olması işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır:

Müşteri cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimini cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak işbu sözleşmede belirtilen iletişim kanallarından herhangi birine veya https://immunatmarketing.com/iletisim/ adresinden İmmunat’a yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İade edeceğiniz ürüne ilişkin web sayfamızda yer alan iletişim bilgileri doğrultusunda bizimle irtibata geçmeniz ve bildirimde bulunmanız gerekmektedir. İade bildiriminde bulunulmadan ve iade gönderim uygunluğunuz tarafınıza yazılı olarak bildirilmeden gönderilecek ürünler müşteriye geri gönderilecektir. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Mevzuat gereği TÜKETİCİ, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Ancak iadenin, satın alınan ürünün tahrip edilmeden, teslim tarihinden itibaren on dört (14) günlük süre içinde gerçekleştirilmesi gereklidir. Ürün müşteriye ve talep ettiği üçüncü bir kişiye tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ürünler kullanıldıktan sonra iade edilme istekleri için geri alım süresi işlememekte ve ürün  kesinlikle geri kabul edilmemektedir. Bu kritere uyulmadan firmaya iade gönderilen ürünlerin. iadesi kabul edilmeyerek geri gönderilecek ve oluşan taşımacılık maliyeti Müşterinin sorumluluğunda olacaktır. 

Müşteri, teslim edilen ürünlerde açıkça görülmeyen (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol yükümlülüğünü sağlayacağını, teslim tarihinden itibaren 8 gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi halinde derhal firmaya bildireceğini aksi halde ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder. 

İade ettiğiniz ürünler ile ilgili tüm işlemler, ürününüz bize ulaştığı andan itibaren başlar ve 1 hafta içerisinde sonuçlandırılır. İade süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler kayıtlı olan e-posta adresinize e-posta gönderilerek yapılır. İade tutarınızın ekstrenize yansıma süresi, bankadan bankaya değişiklik göstermektedir.

İadenin ürünün kabul edilmesi sonrasında Müşteriye bedel iadesi aşağıdaki seçeneklere göre gerçekleşmektedir.

 Kapıda ödeme seçeneği ile satın aldığınız ürünlerin iade bedelleri iade kabul işleminden sonra 7 iş günü içinde iletmiş olduğunuz banka hesap bilgilerinize iade edilir.

Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş kredi kartı ile yapılmışsa, aldığınız ürüne ait tutarın tamamı 7 işgünü içerisinde kredi kartınıza iade edilir. Bankaya ürün bedelinin tamamını firma tek seferde ödedikten sonra, Banka bu bedelin iade yansımasını kendi belirlediği sürelerde gerçekleştirmektedir.

Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş Havale/EFT seçenekleriyle yapılmışsa, aldığınız ürüne ait tutarın tamamı 7 işgünü içerisinde hesabınıza iade edilir. Gönderilen tutarın iadesi, Müşteri’nin alışveriş sırasında göndermiş olduğu IBAN veya banka hesabı bilgisine göre gerçekleştir. Gelen ödemeden, IBAN veya banka hesabı bilgisi saptanamıyor ise Müşteri işbu sözleşmedeki kayıtlı iletişim kanallarından, iadenin gerçekleşmesini istediği IBAN veya banka hesabı bilgisini firmaya bildirmekle yükümlüdür. Bu IBAN veya banka hesabı bilgisinin hamili fatura adresinde belirtilen gerçek veya tüzel kişi olmak zorundadır.

Kapıda Nakit  Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş Kapıda Ödeme seçeneği ile yapılmışsa, aldığınız ürüne ait tutarın tamamı 14 iş günü içerisinde hesabınıza iade edilir. Gönderilen tutarın iadesi, Müşteri’nin iade talebi oluşturduğu sırada göndereceği IBAN veya banka hesabı bilgisine göre gerçekleşir. Belirtilen IBAN veya banka hesabı bilgisinin hamili fatura adresinde belirtilen gerçek veya tüzel kişi olmak zorundadır. 

 Bankalardan kaynaklı gecikmelerden firma sorumlu tutulamaz. 

Müşterinin iade edeceği malı firmaya gönderirken oluşacak İade kargo bedeli Müşteriye aittir. Müşterinin iade edeceği malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan firma sorumlu değildir.

Müşteri, teslim edilen ürünlerde açıkça görülmeyen (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol yükümlülüğünü sağlayacağını, teslim tarihinden itibaren 8 gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi halinde derhal firmaya bildireceğini aksi halde ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder. 

Malların iadesinde 213 sayılı  vergi usul kanunu ve yönetmelikleri hükümleri saklı olup Müşteri ve Firma İşbu hükümlere riayet etmekle mükelleftir.